Serviceteam inom byggsektorn med hög kompetens

Renovering – Ombyggnad – Tillbyggnad

Stråheds i Anderslöv är ett byggserviceföretag. Vår verksamhet är fokuserad på renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Vi tar ansvar, är noga med detaljerna och ska vara lätta att kommunicera med. Med kunskap och hjärta driver vi projekt i nära samarbete med våra beställare. Vi är den naturliga, pålitliga och jordnära samarbetspartnern i såväl stora som mindre projekt. Detta är avgörande faktorer för att lyckas med ett byggprojekt.

Er samarbetspartner i såväl
stora som mindre byggprojekt

Vårt motto är service, service och service

Vi satsar medvetet på personlig kommunikation direkt med våra kunder. Stråheds utför service och entreprenader inom de vanligast förekommande formerna, inklusive samverkansentreprenader.

Vi arbetar efter vårt certifierade ledningssystem

Detta innebär bland annat att vår projekthantering utförs och arkiveras enhetligt av alla våra medarbetare, vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Vi möter upp myndigheters och beställares krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö med utarbetade system som anpassas och utvecklas kontinuerligt. Via avvikelse- och reklamationsrapporter säkerställer vi kontinuerligt att våra partners och leverantörer uppfyller ställda krav. Vår personal utbildas fortlöpande i behörighet våtrum, heta arbeten, ställningskurser, arbetsmiljöansvar BAS-P och BAS-U.

Anslutna till ID06

ID06 är ett sätt för branschen att ha obligatorisk identitets och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet med ID06 är att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. 

Om Stråheds

Stråheds i Anderslöv AB grundades 1999 av Bo Stråhed, då med 4 anställda en omsättning på runt 1,5 miljoner kronor. Idag har sonen Carl-Johan Stråhed tagit över stafettpinnen. I dagsläget omsätter vi drygt 220 miljoner och vi har en personalstyrka på 60 anställda. Företagets huvudkontor är beläget i Svedala.