Integritetspolicy

Information om hur Stråheds i Anderslöv registrerar och förvarar personuppgifter

Din personliga integritet och säkerhet är viktig för oss. Personuppgifter registreras och förvaras i våra kund- eller leverantörsregister i syfte att upprätthålla affärsrelationer med företag.

Typen av personuppgifter som registreras avser namn, telefonnummer och e-postadress och i de fall det finns skyldighet enligt lag även personnummer. Vi håller våra register uppdaterade och så snart det sker personalförändringar i våra kontaktvägar raderas inaktuella uppgifter.